GINOP PLUSZ 1.2.1

Előreláthatóan 2021. júniusától indul a GINOP PLUSZ 1.2.1.-21 pályázat (korábban VINOP 1.2.1-21), melynek célja, hogy segítse a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását.

támogatás összege: 10.000.000 Ft – 629.300.000 Ft.

 1. Kik támogathatóak
  • mikro-, kis-, és középvállalkozások
  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
 2. Támogatásban nem részesíthetők
  • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés
  • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
  • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
  • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra, szállás és fürdőfejlesztésre irányul
  • amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
  • amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be (kivételek a felhívás tervezetében
 3. Támogatható tevékenységek
  • kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenység:
   • Technológia fejlesztés beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését,
  • választható, önállóan nem támogatható tevékenység:
   • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
   • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
   • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
    Elérhetőképzéseink listája:
    https://soulcoach.hu/ifka-vali-portal-kepzesek/
   • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
   • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
   • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).
 4. Támogatás mértéke, összege
  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 10.000.000 Ft – 629.300.000 Ft.
  • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.
  • Önerő 30%
  • Igényelhető előleg 90%
 5. Benyújtás:

  1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig•

  2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 00 percig•

  3. benyújtási szakasz: 2022.január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig•

  4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 percig